Skip to content
Пријави до овластени инспекциски надзори (градежен, комунален, животна средина, домување, просветен, сообраќај и патишта)
Вид - Име на услугата

Пријава до овластени инспекциски надзори (градежен, комунален, животна средина, домување, просветен, сообраќај и патишта)

Потребни документи

/

Административна такса

Административна такса во износ од 50 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за инспекциски надзор

Рок на реализација

15 дена

Начин на доставување на услугата / документот

Лично или по пошта

Потребни барања

/

Рок на жалба

8-15 дена

Законски основ

Закон за административна такса

Забелешка

/