Skip to content
Барање за финансиска поддршка за новороденче
Вид - Име на услугата

Барање за финансиска поддршка за новороденче

Потребни документи

Копија од извод на родените на новороденчето, копија од лична карта на родителите на новороденчето, копија од трансакциона сметка на мајката

Административна такса

/

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Комисија за финансии и буџет

Рок на реализација

1 месец

Начин на доставување на услугата / документот

Се исплаќаат финансиски средства на трансакциска сметка на мајката

Потребни барања

/

Рок на жалба

/

Законски основ

Одлука на Совет на Општина Кавадарци (Одлука бр.07-4401/38 од 30.09.2013)

Забелешка

/